Elektroniczne czujniki wilgotności gleby

Tradycyjny programator codziennie - w dni słoneczne i deszczowe - wiernie uruchamia proces nawadniania. Ze względu na to, że nawadnianie jest sterowane czasowo, a nie w zależności od poziomu wilgotności gleby, możemy niepotrzebnie tracić pewne ilości wody. Cyfrowy czujnik wilgotności EZ ProTM Xtra 8701 stale mierzy wilgotność gleby i uruchamia cykl nawadniania tylko wtedy, jeśli jej wartość spadnie poniżej progu załączenia, ustawionego przez użytkownika. W okresie najbardziej gorących dni w roku, pomiar wilgotności gleby jest wykonywany częściej i system częściej uruchamia nawadnianie. Przy spadku temperatury lub podczas dużych opadów system wstrzymuje nawadnianie aż do chwili, kiedy poziom wilgotności gruntu spadnie poniżej progu załączenia. EZ ProTM Xtra 8701 składa się z panelu sterowniczego i czytnika wilgotności gleby.

 


Panel sterowniczy:
łatwa adaptacja do sterowników czasowych 
rozbudowanie funkcji sterownika czasowego do poziomu sterownika inteligentnego - automatyczna regulacja w zależności od zmiennych warunków pogodowych 
nadrzędne ręczne sterowanie wilgotnością, które pozwala na ręczne uruchamianie systemu lub zastosowanie funkcji sterowania czasowego 
wyświetlanie rzeczywistej wilgotności gleby 
łatwe ustawianie progu wilgotności 
do montażu wewnątrz - przy montażu na zewnątrz należy zastosować skrzynkę o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami pogodowymi

 

Czujnik wilgotności gleby:
łatwa adaptacja do dowolnych systemów przewodowych 
czujnik należy zamontować w w miejscu, które może reprezentować cały nawadniany obszar 
czujnik jest wodoodporny 
trzpienie z nierdzewnej stali są odporne na korozję, więc mogą być zainstalowane w dowolnym rodzaju gleby 
czujnik należy zainstalować na głębokości korzeni (około 10 cm) 
czujnik mierzy ilość wody w glebie poprzez 3 niezależne odczyty: wilgotności, temperatury oraz przewodności gleby