- montaż systemów nawodnienia

(bez dewastacji w istniejących ogrodach )

- projektowanie systemów nawadniania

(od najprostszych - sterowanych ręcznie, po rozbudowane systemy automatycznie sterowane)

- rozbudowa i przebudowa istniejących systemów

- serwis i konserwacja systemów nawodnienia

Cennik instalacji systemów nawodnienia jest zróżnicowany w zależności od: architektury terenu, parametrów źródła wody (ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydatek wody), indywidualnych życzeń Klientów.

* każdy projekt jest traktowany indywidualnie.